Estratexia innovadora para a transferencia tecnolóxica  – abordaxe multidisciplinar.

Proxecto I+D cun marcado carácter traslacional

NOVAS PERSPECTIVAS NO MERCADO: USO DE FEROMONAS NA MELLORA DA PRODUCIÓN E DO BENESTAR ANIMAL