DETRÁS DUN GRAN PROXECTO… HAI UN GRAN EQUIPO

Paula Rodríguez

Graduada en Veterinaria e estudante de doutoramento no sector da cunicultura (principal responsable do proxecto)

María Vilá

Graduada en Veterinaria e estudante de doutoramento

Mateo Vázquez

Graduado en Veterinaria e estudante de doutoramento


Marta Garrido

Veterinaria de oficio en clínica

Uxía Rodríguez

Graduada en Nutrición Humana e Dietética

Davor Freije

Estudante do Grao en Enxeñería Forestal e do Medio Natural


Jesús Vivero

Estudante do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Marta Quinteiro

Graduada en Belas Artes e Máster en Arte Contemporáneo, Creación e Investigación


Equipo emprendedor

Multidisciplinar e complementario

Innovación no rural galego

Liderazgo