Investigación en colaboración coas granxas da empresa de cunicultura COGAL S.L. e coa Universidade de Santiago de Compostela. Estudo sobre as feromonas e a súa potencial aplicación na mellora da produción e do benestar animal.


Seminario sobre os “Beneficios da carne de coello no marco dunha boa alimentación” impartido pola nutricionista-dietista Uxía Rodríguez. Link: https://web.microsoftstream.com/video/294ae951-7d91-409b-b4f7-0947acf10aed


Seminario sobre a “Importancia das feromonas no medioambiente”, impartido por Davor Freije, estudante do grao en Enxeñería Forestal e do Medio Natural. Link: https://web.microsoftstream.com/video/543cba9a-32f0-4b05-bc18-ec03aa71daa9