Este proxecto aplica métodos innovadores para caracterizar feromonas cun amplo potencial comercial, e busca o desenvolvemento de novos produtos feromonais de base tecnolóxica que aposten pola innovación e a transferencia ao mercado.